• XİDMƏTLƏR
  • ÖZƏL VƏ DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ İŞ
XİDMƏTLƏRİMİZ

ÖZƏL VƏ DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ İŞ
ÖZƏL VƏ DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ İŞ

Ölkəmizdə həyata keçirilən bütün ictimai tenderlərdə iştirak edirik. İştirak etdiyimiz tenderlərdə operativ məhsuldarlığı ən yüksək səviyyədə saxlamağı və minimal mənfəətlə işləməyi hədəfləyirik.

Respublika üzrə mövcud olan klinikalar və sağlamlıq mərkəzlərinin 90%-dən çox hissəsinə xidmət göstəririk.

Xidmət etdiyimiz bütün klinika və sağlamlıq mərkəzlərinin tələb və ehtiyaclarını daha optimal qarşılamaq üçün ən uzaq məntəqəyə belə məhsulların çatdırılmasını təmin edirik.